வணிக உரிமையாளர்களுக்கான உயர்தர குறிப்புகள்

உலக வர்த்தக அமைப்பின் சார்பில், சேவைக்கான பொது ஒப்பந்தத்தின்படி உயர் கல்வியில

Total Comment's: 0

 முதன்மையான ஐ.டி.நிறுவனங்களில் ஐபிஎம்மும் ஒன்று.

Total Comment's: 0

இல்லம் இல்லாத ஏழைகளுக்கு, நிலம் வழங்கும் திட்டத்தை கடந்த ஐக்கிய முற்போக்கு கூ

Total Comment's: 0

 கலப்பு பொருளாதார முறையிலிருந்து தாராளமய பொருளாதார முறைக்கு இந்தியா மாறி 23 ஆ

Total Comment's: 0

தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு கழகம்,  பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின் தங்கிய, சொத்த

Total Comment's: 0

இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர்களாக பதவி வகித்தவர்களில், மக்களின் இதயங்களை கவர்ந்த

Total Comment's: 0

ஒரு காலத்தில் பணக்காரப் பெண்கள் மட்டும்தான் பியூட்டி பார்லர்களுக்குச் செல்வதி

Total Comment's: 0

தான் ஓர் அறிவாளி என்று கர்வம் கொண்டு ஒருவன் செயல்பட்டு விட்டால் மட்டும் வாழ்க

Total Comment's: 0

இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு என்பதால் தனது சுய தேவையைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடி

Total Comment's: 0

மிகவும் வறுமை நிலையிலுள்ள வர்களின் வறுமை நிலையை அகற்றுவதற்கு ஜெயலலிதாவின்  மு

Total Comment's: 0

Pages