வணிக உரிமையாளர்களுக்கான உயர்தர குறிப்புகள்

பலருக்கும் சொந்தமாக தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது.

Total Comment's: 0

தொழில் துறையில் புதிதாக கால்வைப்பவர்கள் எந்தத் தொழிலில் இறங்கு கின்றனரோ அத்தொ

Total Comment's: 0

இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சியில் சரக்கு வாகன துறைக்கு முக்கிய பங்குண்டு.

Total Comment's: 0

அறிவியல் அடிப்படையில் உணவுப்பொருள்களை பாதுகாப்பதற்கும், உணவுப் பொருள்களின் உற

Total Comment's: 0

இந்தியாவில் நகரமயமாகும் போக்கு அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தாலும் மொத்த உள்நாட்ட

Total Comment's: 0

மொத்த கிரைண்டர் மார்க் கெட்டில் 37 சதவீதத்தை சௌபாக்யா கிரைண்டர்ஸ் நிறுவனம் தன

Total Comment's: 0

வங்கிக் கணக்குகள், காப்பீட்டுத் திட்டங்கள், அஞ்சலக சேமிப்பு திட்டங்கள் உள்ளிட

Total Comment's: 0

ஏழு மாதங்களுக்குப்பிறகு  ஜெயலலிதா மீண்டும் 5–வது முறையாக முதல் அமைச்சராக பதவி

Total Comment's: 0

பொருளாதார திட்டங்கள் நமது சுற்றுச்சூழலை பேணிக் காப்பதாகவும், பூமியின் இயற்கை

Total Comment's: 0

இன்றைய காலகட்டத்தில் விரைந்து செயல்பட வேண்டிய பணிகளுக்கு அவுட்சோர்சிங் பணியின

Total Comment's: 0

Pages