தொழில் பிரச்சனை

அடிக்கடி உயரும் டீசல் விலை... பாதிப்பைச் சந்திக்கும் சரக்கு வாகன தொழில்...

இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சியில் சரக்கு வாகன துறைக்கு முக்கிய பங்குண்டு. சரக்கு வாகன துறையில் அதிகம் ஈடுபடுவது கனரக வாகனங்களே. அதாவது லாரிகள். விவசாயிகள் சேற்றில் கால் வைத்தால்தான் நாம் சோற்றில் கை வைக்க முடியும் என்பது பழமொழி. அதைப் போல சரக்குப் போக்கு வரத்து தங்குதடையின்றி நிகழ்ந்தால்தான் நாட்டில் அத்தியாவசிய பணிகள் சரியாக நடக்கும்.