வணிக உரிமையாளர்களுக்கான உயர்தர குறிப்புகள்

இந்திய மக்களின் உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி  செய்வதுடன், நாட்டின் மொத்த மக்கள் த

Total Comment's: 0

நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான வரி விதிப்புக்கு வழிவகுக்கும் சரக்கு, சேவை வரி (

Total Comment's: 0

நம் நாட்டிற்கு அன்னியச் செலாவணியை ஈட்டித் தருவதில் ஏற்றுமதியின் பங்கு முக்கிய

Total Comment's: 0

பெரும்பாலான மக்களால் விரும்பப்படுகிற  முக்கியமான காய்கறிகளுள் ஒன்று பீட்ரூட்.

Total Comment's: 0

ஆண்டுதோறும் பல்லாயிரக் கணக்கான நிறுவனங்கள் தோன்றினாலும் சில நிறுவனங்கள் மட்டு

Total Comment's: 0

வீடுகள் மற்றும் தெரு விளக்குகளுக்கு எல்இடி விளக்குகளை பொறுத்துவதன் மூலம் வரும

Total Comment's: 0

இந்தியாவில் நிறைய இளைஞர்கள் இருக்கின்றனர்.

Total Comment's: 0

ஒரு தொழிலில் வெற்றி பெற பல்வேறு அம்சங்கள் தேவை.

Total Comment's: 0

எவ்வளவு மெதுவாக செல்கிறீர்கள் என்பது ஒரு விஷயமே அல்ல, எவ்வளவு தூரம் நிற்காமல்

Total Comment's: 0

தனிமனிதனுக்கு உணவு இல்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்’ என்று பாரதி பாடினான்.

Total Comment's: 0

Pages