வணிக உரிமையாளர்களுக்கான உயர்தர குறிப்புகள்

பெரும்பாலான மக்களால் விரும்பப்படுகிற  முக்கியமான காய்கறிகளுள் ஒன்று பீட்ரூட்.

Total Comment's: 0

ஆண்டுதோறும் பல்லாயிரக் கணக்கான நிறுவனங்கள் தோன்றினாலும் சில நிறுவனங்கள் மட்டு

Total Comment's: 0

வீடுகள் மற்றும் தெரு விளக்குகளுக்கு எல்இடி விளக்குகளை பொறுத்துவதன் மூலம் வரும

Total Comment's: 0

இந்தியாவில் நிறைய இளைஞர்கள் இருக்கின்றனர்.

Total Comment's: 0

ஒரு தொழிலில் வெற்றி பெற பல்வேறு அம்சங்கள் தேவை.

Total Comment's: 0

எவ்வளவு மெதுவாக செல்கிறீர்கள் என்பது ஒரு விஷயமே அல்ல, எவ்வளவு தூரம் நிற்காமல்

Total Comment's: 0

தனிமனிதனுக்கு உணவு இல்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்’ என்று பாரதி பாடினான்.

Total Comment's: 0

தெய்வத்தார் ஆகாதெனினும் முயற்சி - தன் மெய்வருத்த கூலி தரும்

Total Comment's: 0

தற்போது எந்த ஒரு வணிக நடவடிக்கையும், உற்பத்தி துறையும் லாஜிஸ்டிக்கை மையமாக வை

Total Comment's: 0

கல்யாணம் பண்ணிப்பார்... வீட்டை கட்டிப்பார்...

Total Comment's: 0

Pages