செலாவணி

இந்திய ரூபாயை உலக அளவில் மாற்றுச் செலாவணியாக ஆக்க அரசு முயற்சி..! டாலரின் ஆதிக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படுமா?

உலகம் முழுவதும் அமெரிக்க டாலரில் வர்த்தகம் நடைபெறுவது, அமெரிக் காவின் அசுரத்தனமான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கிய காரணியாகும்.
டாலரின் ஆதிக்கத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க ஐரோப்பிய நாடுகள் ஒன்றிணைந்து யூரோவை அறிமுகப்படுத்தின. ஆனாலும் டாலரின் செல்வாக்கை கட்டுப்படுத்த யூரோவால் முடியவில்லை.
ரஷ்யா, ஜப்பான், சீனா போன்ற நாடுகளுக்கும் தமது நாட்டு நாணயங்கள் உலக அளவில் செல்வாக்கு செலுத்த வேண்டும் என்று ஆசைதான்.