இயற்கை விவசாயம்

விவசாயத்தில் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வழிமுறைகள்

வேளாண்மைக்கான ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் மூலம் வருமானம்.

வேளாண்மைக்கான ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள். APEDA, BIOCERT,NOCA,DSIR இலிருந்து சான்றிதழ்கள் மற்றும் ஒப்புதல்களுடன் முழு அளவிலான உயிர் ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் உயிர்-பூச்சிக்கொல்லிகளை நாங்கள் வழங்க முடியும். இந்தியாவிலும் வெளிநாட்டிலும் NPK ஊட்டச்சத்தை வழங்கும், மண்ணின் ஆரோக்கியம், காற்றோட்டம், நீர் வைத்திருத்தல், தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் தொழிற்சாலை போன்ற செயல்படும் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தக்கூடிய தயாரிப்புகள் எங்களிடம் உள்ளன.

இயற்கை விவசாயத்தில் மகசூலை அதிகம் பெற முடியுமா?

இயற்கைப் விவசாயத்தை பின்பற்றுவோருக்கு அதிக தண்ணீர் தேவைப்படுவதில்லை. குறைந்த தண்ணீரை கொண்டே விவசாயம் செய்ய முடியும் என்பது அதன் சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று. இதனால் செலவு குறைகிறது.
உண்மை இவ்வாறு இருக்க உரம் மற்றும் பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளுக்கு ஆதரவாக இருப்போர் இயற்கை விவசாயம் அதிக தண்ணீரை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று பிரச்சாரம் செய்கின்றனர். மேலும் உற்பத்தியும் அதிகரிக்காது என்று கூறுகின்றனர். இந்த கூற்று முற்றிலும் தவறானது.