ஈக்விட்டி

ஈஸியா சம்பாதிக்க ஈக்விட்டி

தொழில் நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு தேவையான நிதியை இரண்டு வழிகளில் திரட்டுகின்றன. ஒன்று வங்கி. மற்றொன்று பங்குசந்தை. இன்றைக்கு வளர்ந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் பங்குசந்தையில் நிதி திரட்டிய நிறுவனங்களே.
குறிப்பிட்ட சதவீத பங்குகளை பொது மக்களுக்கு விற்பனை செய்து அவர்களையும் நிறுவனத்திற்கு பங்குதாரராக ஆக்குகிறார்கள். அந்த பங்குதாரர் வைத்திருக்கும் பங்கை ஈக்விட்டி என்றும் சொல்வார்கள். அதாவது ஒரு நிறுவனத்தின் பங்கிற்கு அதில் முதலீடு செய்பவர் பகுதி சொந்தக்காரராகிறார்.