சிறு, குறுந்தொழில்

சிறு, குறு நிறுவனங்களின் கோரிக்கைகளுக்கு அரசு செவி சாய்க்குமா?

இந்தியாவில் அந்நிய நிறுவனங்களும், இந்திய கார்பரேட் நிறுவனங்களும் பிரம்மாண்டமான அளவில் தொழில்கள் மேற்கொண்டாலும், இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்சிக்கு பெரும் பங்கை ஆற்றுவது சிறு - குறு தொழில்களே.
சுமார் 70 சதவீதத்தினருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிப்பது இந்த சிறு---குறுந் தொழில்களே. இந்த குறுந்தொழில் வளர்ச்சிக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு சலுகைகள் அளித்தாலும் அவை போதுமானவையாக இல்லை என்பது இத்தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளோரின் குமுறலாக உள்ளது.