வரிச் சலுகை

வரி கட்டுபவர்களுக்கு கிடைக்கும் வரிச் சலுகைகள்என்ன?

வரி கட்டுபவர்களால் தான் நாட்டுக்கே
வருமானம் கிடைக்கிறது. டேக்ஸ் பேயர் (வரி செலுத்துவோர்) என்று சொல்லப்படுகிற இவர்களுக்கு பல்வேறு வரிச்சலுகைகளை, வருமான வரித்துறை வழங்கியுள்ளது. அவை
என்ன?
கல்விக்கடன் பெற்றிருக்கும் ஒருவர் செலுத்தும் வட்டிக்கு, வரி விலக்கு பெற முடியும். பிரிவு 80சியின் இந்தச் சலுகை வழங்கப்படுகிறது.
குழந்தைகளுக்கோ, பெற்றோர்களுக்கோ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருந்தால் ரூ 25 ஆயிரம் வரை, வரி விலக்கு பெற முடியும். பிரிவு 80டியின் கீழ் இந்தச் சலுகை வழங்கப்படுகிறது.