பெண்கள் வங்கி

வாழ்க்கையை பெண்கள் நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ள உதவும் பாரதீய மகிளா வங்கி

உலக அளவில் மக்கள் தொகை எண்ணிக்கையில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள இந்தியா, மொத்த மக்கள் தொகை யில் சுமார் 50 சதவிகித பெண்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. இவர்களில் 25 சதவிகிதப் பெண்களுக்குத்தான் முறையான வங்கிக் கணக்கு இருகிறது. அதிலும் மிகச் சிலரே வங்கிக் கணக்கை பயன்படுத்துபவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
பெரும்பாலான குடும்பங்களில், நிதி நிர்வாக முடிவுகளை ஆண்களே எடுகிறார்கள். பல பெண்கள் தங்களது பொருளாதாரத் தேவைகளுக்கு கடன் வாங்க வேண்டுமென்றால் அக்கம்பக்கத்தினரையே நம்பி இருக்கின்றனர்.