வீட்டுக் கடன்

வீட்டுக் கடன் வாங்குவோருக்கு புதிய சலுகை!

இன்றைய நிலையில் ஒரு நபரால் கடன் வாங்காமல் வீடு கட்டுவது என்பது சாத்தியமில்லாத ஒன்று. கடன் வாங்கித்தான் பெரும்பாலா னோரால் வீடு கட்ட முடிகிறது.
இத்தகைய சூழ்நிலையில், வங்கிகளில் ரூ.10 லட்சம் வரை வீட்டுக் கடன் பெறுவோருக்கு சில விதிமுறைகளை ரிசர்வ் வங்கி தளர்த்தியுள்ள நடவடிக்கைக்கு மக்கள் வரவேற்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.
வங்கியில் கடன் வாங்கி வீடு வாங்குவோர், வரம்புத் தொகை, முத்திரைத்தாள் கட்டணம், பதிவு கட்டணம், இதர செலவுகள் போன்றவற்றை ஏற்க வேண்டிய நிலை இருந்து வந்தது. இந்தக் கட்டணங்கள் வீட்டுக்கான கடனில் சேர்க்கப்படுவது இல்லை.